Aeroklub Prešov

Rating a informácie o Aeroklub Prešov

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Aeroklub Prešov 39882 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 2017. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.7640% spoločností je horších ako Aeroklub Prešov.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Aeroklub Pre&scaron;ov" href="http://aeroklub-presov.sk-rating.com/">
   <img src="http://aeroklub-presov.sk-rating.com/aeroklub-presov.png" width="150" height="25" alt="Rating Aeroklub Pre&scaron;ov" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Aeroklub Prešov

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia